Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Finančná analýza

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

CIEĽ:

 • Základnou úlohou každej firmy je dosiahnuť primeranú výšku nákladov a tým i zisku. Náklady však nevznikajú samoúčelne, ale vždy súvisia s podnikovými procesmi, produktmi alebo so zákazníkmi.
 • Pre optimálnu alokáciu podnikových zdrojov je nevyhnutné správne rozhodovanie manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. Takéto rozhodnutia musia brať do úvahy i ekonomický rozmer. Preto je užitočné, aby aj technickí a výrobní pracovníci ovládali základné ekonomické pojmy a súvislosti.
 • Tréning poskytuje účastníkom informácie o výpočte finančných ukazovateľov a o finančnom riadení firmy

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Koncepcia nákladov v podniku, nákladové účtovníctvo
 • Kalkulácie nákladov a kalkulačné metódy
 • Ekonomicko - procesný model firmy
 • Princípy znižovania nákladov
 • Optimalizácia procesov vs. znižovanie nákladov
 • Vplyv investičných rozhodnutí na znižovanie nákladov
 • Prípadové štúdie z praxe

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • Pracovný seminár je určený najmä pre vyšší a stredný manažment, ktorý si chce zlepšiť znalosti v uvedených oblastiach

  FORMY A METÓDY:

  • prednáška
  • aktivizujúci a názorný výklad
  • precvičovanie - tréningová forma, praktické cvičenia, príklady z praxe
  • diskusia - konštruktívny rozhovor
  • konzultácie

  ROZSAH:

  • 1 - 2 tréningové dni

  PRACOVNÝ MATERIÁL:

  • Každý účastník dostane pracovný zošit.

  ORGANIZÁTOR

  Agentúra Tempo s. r. o.
  Jánošíkova 1
  010 01 Žilina
  IČO: 36433292
  DIČ: 2022039008
  IČ DPH: SK 2022039008
  Banka: SLSP, a.s.
  SWIFT: GIBASKBX
  Číslo účtu: 0423443428 / 0900
  IBAN: SK3709000000000423443428

  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
  Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
  Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
  V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
  V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


   

  Prihlasovací formulár (Finančná analýza)

  (*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
  Termín konania školenia
  Osobné údaje učastníka
  Údaje o spoločnosti
  Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.