Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra

Dovoľujeme si Vám predstaviť Agentúru TEMPO, ktorá pôsobí na našom trhu v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1999.

Agentúra sa vo svojej činnosti orientuje na organizáciu vzdelávacích tréningov, seminárov, kurzov, konferencií, projekty a realizáciu podnikového vzdelávania zamestnancov, rekvalifikáciu a manažérske kurzy. Svojou ponukou sa snaží osloviť klientov širokého spektra.

Prvoradým cieľom je kvalita, spoľahlivosť, promptnosť a prispôsobenie sa požiadavkám klienta. Odborné a rekvalifikačné kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR s celoslovenskou platnosťou.

Kvalitným výberom jednotlivých lektorov a zariadení pre školenia sú vytvárané predpoklady pre úspešné zvládnutie rozsahu a obsahu školiacich programov. Učebne sú vybavené základnými technickými pomôckami pre zabezpečenie jednotlivých metód výučby. V závislosti od druhu školenia je využívaná najmodernejšia školiaca technika.

Agentúra dlhodobo spolupracuje s renomovanými vyškolenými lektormi z praxe. Vysokokvalifikovaní lektori sú zárukou profesionality a kvality vzdelávacej činnosti.

Lektori:

  • odborní tréneri
  • psychológovia
  • daňoví poradcovia
  • autori zákonov z ministerstiev SR
  • pracovníci Daňového riaditeľstva SR
  • pracovníci Sociálnej a Zdravotnej poisťovne
  • konkurzní sudcovia

Pri školiacej činnosti je využívaná spolupráca s vyškolenými organizačnými pracovníkmi v závislosti od štruktúry školení, časového harmonogramu, ako aj regiónu.

Ponuka je pre ľahšiu orientáciu rozdelená do troch základných skupín:

  • odborné verejné semináre
  • rekvalifikačné a manažérske verejné tréningy a kurzy
  • vnútropodnikové interné projekty podľa modelu objednávateľa